Hírek

<< vissza az előző oldalra

Labdarúgó hírek


Felnőtt csapat - játékos keret létszáma 17 fő

Csapatunk augusztus 01-ével kezdte el a felkészülést, ami több helyen is nehézségbe ütközött. Az elmúlt évben a csapatot beneveztük az NB II Futsal osztályba is,és sajnos ez visszafelé sült el, a csapat a tél és tavasz folyamán minden valószínűség szerint túl lett terhelve és ez a csapat széteséséhez vezetett. Ezen kívül két-három játékos a futsalozásban pénzt látva abba hagyta a nagypályás labdarúgást. Igen nagy gondot jelentett az első csapatnál az edzőváltás is, emiatt négy játékosunk eligazolt. Így a keretben jelentős változás történt. Antal István a felnőtt csapat edzője augusztus 07-el vette át a csapatot és az augusztus 29-én kezdődő bajnokságig igen rövid idő állt rendelkezésre és csupán speciális állóképesség és technikai fejlesztésre volt lehetőség. Emellett a csapatban elég demoralizált volt a hangulat és így mentálisan is fel kellett hozni a játékosokat.

Ezt követően az edzéseken jó hangulat és lassan megfelelő teljesítőképesség alakult ki. nagy hangsúlyt helyeztünk a sztreccsing nyújtó gyakorlatokra. Problémát jelent az, hogy a csapatban nincs egy-két igazán pozitív típusú ember, aki mind az öltözőben, mind a pályán vezéregyénisége tudna lenni a csapatnak.

A fentiekből következően tisztában vagyunk azzal, hogy nagyon nehéz őszi szezon elé nézünk. A jelzett időszakban hét mérkőzést játszottunk le, amelyből egy győzelem, két döntetlen és négy vereség volt, 9:15ös gólaránnyal. A tabellán a 13. helyet foglaljuk el.

Mindezek ellenére bizakodóak vagyunk és reméljük, hogy a bajnokság befejeztével elérjük célkitűzéseinket és a mezőny első felében végzünk.


U19 csapat – játékos keret látszáma 20 fő

Az elmúlt szezont a csapat a hetedik helyen zárta 49 ponttal, amelynek közel 70 %-át a tavaszi szezonban szerezte. 4 játékos felkerült az első csapat keretéhez, 3 játékos pedig abba hagyta a labdarúgást, reméljük, őket sikerül a pályára visszacsalogatni. A serdülő csapatból 7 játékos érkezett, így ebből a keretből kellett az idei bajnokságban a csapatépítéshez hozzáfogni.


U16 csapat – játékos keret létszáma 21 fő

Ez a korosztályos csapatunk az elmúlt évben igen nagy sikereket ért el és a Nagyváradon 07.28-án rendezett hat csapatos labdarúgó tornát megnyerve zárta a szezont.

A csapat kerete a tavalyihoz képest lényegesen megváltozott, négy játékos került fel az ifjúsági csapatba és az U13-ból hat játékos érkezett. Nem könnyű feladat az új csapat kialakítása, fő célkitűzésünk, hogy a fiatalabb játékosok is megszokják a nagyobb iramú játékot.


U13 csapat- játékos keret létszáma 15 fő
U12 csapat – játékos keret létszáma 15 fő

Ebben a korosztályban a játékos keret magas létszáma miatt úgy döntöttünk, hogy két csapatot indítunk el, egyet a megyei bajnokság északi csoportjában, a másikat a megyei bajnokság déli csoportjában. Ezzel játéklehetőséget akartunk biztosítani minden egyes játékos számára, hiszen egy harminc fős keretet lehetetlen folyamatosan játszatni.

Célunk, nem a mindenáron eredmény elérésre való törekvés, hanem, hogy a gyerekek minnél többet tudjanak játszani, minnél motiváltabbak legyenek.


U11 csapat – játékos keret létszáma 17 fő

A fő célkitűzésünk a labdarúgás megszerettetése a 10-11 éves gyerekekkel, emellett technikai tudásuk, gyorsaságuk fejlesztése játékos feladatokkal. Ebben az időben folyamatos labdavezetést, pontos passzolást, a rúgások különböző fajtáinak megtanítását és a labdaátvéteét gyakoroltattuk.


U9 csapat – játékos keret létszáma 11 fő

Az edzéseket az egyesületünk műfüves pályáján és a Kölcsey Ferenc Oktatási és Nevelési Központ műfüves pályáján tartjuk. Az elmúlt évikerethez szeptembertől új játékosok is csatlakoztak, melyeknél már meglátszott, hogy az előző korosztályban is képzést kaptak. A gyerekek mentális oldalát tekintve, egyeseknél erősebben jelentkezik az én központúság, mások viszont jobban tudnak öszpontosítani az összjátékra. Fizikális szempontból a kép változó, de ebben a korosztályban elsősorban a labdás koordináció kialakítása a cél.


U7 csapat – játékos keret létszáma 19 fő

Az edzéseket szeptember hónappal keztük el, felvéve a kapcsolatot az óvodában az óvónőkkel, majd ezt követően a szülőkkel.

A foglalkozásokat a Harangi Imre Rendezvénycsarnokban tartjuk hetente két alkalommal, 7:30 és 9:00 között. Az első hónap az ismerkedéssel telt el és sok játékkal, valamint az alapvető szabályok ismertetésével. Szeptember hónapban szintén résztvettük a Bozsik egyesületi programban.
Mind a felkészülési szakaszban mind a bajnokságban a jó szerepléshez a technikai és egyéb feltételek folyamatosan biztosítva vannak, melyhez nagyban hozzá járul, hogy a 2012/2013-as szezonra benyújtott TAO pályázatunk ismét sikeres volt.

A 107/2011 (VI.30.) korm.rendelet 4 §-ának (11 bekezdése) alapján előírtaknak megfelelően, a sportfejlesztési programot és annak költségtervét ezennel közzétesszük, az alábbiak szerint:Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:

Nyíradony Város Verseny- és Tömegsport Klub a 2011/2012-es bajnoki évre való felkészülést valamint a bajnoki mérkőzéseket a Nyíradony Város Önkormányzata tulajdonában található sporttelepen, egy élőfüves pályán, valamint a téli időszakban a Harangi Imre Rendezvénycsarnokban és a Kölcsey Ferenc Gimnázium és Oktatási Központ kisméretű műfüves pályáján tartotta meg. A fent nevezett sportlétesítmények a sportszervezet által működtetett korosztályos és felnőtt csapatok számára nem tudják biztosítani az elégséges feltételeket. Az edzésidőpontok kijelölését többlépcsős egyeztetést követően is csak nehezen tudjuk megoldani, komoly gondot okoz a gyermekek számára optimális időpontok ütközése. A létesítmény helyzeten javítani fog a közeljövőben elkészülő élő füves nagypálya, valamint reményeink szerint a téli időszakban történő felkészülést nagyban segítő a városvezetés terveiben lévő műfüves nagypálya elkészülte. A létesítmény gondokat tovább fokozza a tény, hogy Nyíradony VVTK sportszervezete a Bozsik egyesületi programjában alközponti, valamint körzetközponti szerepet tölt be. Ez tovább növeli a település pálya ki használtsági mutatóit.

Nyíradony VVTK sportszervezet a 2011/2012-es bajnoki évben 1-1 felnőtt és ifjúsági megyei I. osztályú csapatot, 1-1 megyei gyermek- és serdülő csapatot, valamint három korosztályos nemzeti futsal utánpótlás (U15, U17, U19) csapatot versenyeztet.
Az MLSZ Bozsik Egyesületi programjában szerepelteti az U7, U9, U11-es korosztályt, korcsoportonként két csapattal. A körzeti vezető szerepből adódóan tornákat szervez és bonyolít le, a körzethez tartozó négy település sportszervezete részére. Az U11 és U12 körzeti válogatottak részére havonta edzéseket tart. Az MLSZ Bozsik Egyesületi program alközponti funkcióból adódóan alközponti válogatottakat is fenntart. A csapatok felkészítését képesítéssel rendelkező szakemberek végzik, kik döntően a felnőtt csapatban aktívan is sportolnak. Ezzel a ténnyel szeretnénk erősíteni a fiatal korosztályok kötődését a felnőtt csapathoz.
Az utánpótlás csapatainkban versenyző sportolók jelentős része a környező településekről került ki, ezért az edzésekre valamint versenyekre történő utaztatásukat is sportszervezetünk oldja meg, igény szerint számukra kollégiumi elhelyezést is tudunk biztosítani. A Bozsik programban szereplő csapataink az év folyamán a kötelező versenyeken túl tornákon vett részt a megyében. A nagypályás utánpótlás korú játékosok nevelését hatékonyan segíti elő, hogy a bajnoki idény szünetében kiegészítő sportágként a nemzeti futsalbajnokságban versenyeztetjük U15, U17 és U19 korosztályos csapatainkat.


Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése:

Nem releváns.


Projekt időtartama és tevékenységének ütemterve:

A projekt időtartama: 2012. július 01-től 2013. június 30-ig.

A tevékenységek ütemterve:

1. Edzések tartása folyamatosan 2012. július 01-től 2013. június 30-ig az alábbi korcsoportokban:
- U7, U9, U11, U13, U15, U16, U19 és felnőtt korcsoportban.
2. A bajnokságban való részvétel a versenykiírások szerint:
- Megyei I. osztály férfi felnőtt és ifjúsági
- Megyei gyermek és serdülő bajnokság
- Országos FUTSAL U19, U17, U15
- MLSZ Bozsik Egyesületi Program
3. Eszközök és felszerelések vásárlása folyamatos.
4. Sportolók egészségügyi biztosítása folyamatos.
5. Sportolók versenyeztetésre és edzésre történő utaztatása folyamatos.
6. Adminisztratív feladatok ellátása folyamatos.
7. Könyvelési feladatok ellátása folyamatos.A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása:

Nyíradony Város Verseny- és Tömegsport Klub sportágfejlesztési programja szervesen illeszkedik az MLSZ programjához, mely szerint:
Nyíradony VVTK sportfejlesztési programjának céljai:
1. Nyíradony és vonzáskörzetében biztosítani a labdarúgás népszerűségének visszaállítását,úgy a játékosok, nézők valamint a lakosság körében;
2. A sportszervezetünk tömegbázisának megteremtése, a lányok bevonása az MLSZ programjaiba. Szoros együttműködési és munkakapcsolat kialakítása a helyi alapfokú oktatási intézményekkel;
3. Az utánpótlás nevelés területén az MLSZ Bozsik programjában a körzeti szerep megtartása, az alközponti feladat megszerzése;
4. A környező településeken az utánpótlás nevelés beindításának elősegítése. Együttműködve a helyi közoktatási intézményekkel, biztosítani a sportszervezetünkben versenyző sportolók oktatását, kollégiumi elhelyezését 5-19 éves kor között.
5. A nagypályás labdarúgás és a futsal elemeinek integrációja az utánpótlás nevelés egyes területén;
6. A sportolók részére biztosítani a felkészüléshez a megfelelő létesítményeket, a minél jobb felkészülés érdekében folyamatosan fejleszteni azokat
7. A csapatokkal foglalkozó edzők továbbképzésének biztosítása a magasabb végzettség megszerzésének elősegítése
8. A sportszervezetben sportolók sportegészségügyi ellátásának biztosítása
9. Biztosítani a sportszervezet átlátható működését, honlap üzemeltetése a kommunikáció biztosítása érdekében a szurkolók és a játékosok felé. Megteremteni az elektronikus ügyintézés feltételeit

A fenti célok közül kiemelt szerepet kap a sportág népszerűsítése a város körzetében, valamin az utánpótlás nevelés. Ezen célok érdekében a sportszervezetünk szerződést kötött a város oktatási intézményeivel. Az MLSZ Bozsik Intézményi programjában az iskolák 25 csoportot indítanak 180 fő részvételével. Részükre a létesítményi feltételeket a versenyek megrendezésére az egyesületünkön keresztül a város biztosítja. A csoportvezetők egy része is az egyesület alkalmazásában áll, jó lenne ha az iskolákban dolgozó testnevelő tanárok is aktívan bekapcsolódnának az egyesületi felkészülésbe, amit a 2012/2013-as bajnoki évben szeretnénk elérni.

A 2011/2012 sportfejlesztési programunkban meghatározott célok megegyeznek az idei évi céljainkkal, melyben az alábbi célok élveznek prioritást:
- Az utánpótlás tömegbázisának szélesítése érdekében a városhoz tartozó kistelepüléseken megszervezni a grund jellegű labdarúgást, szakemberek biztosításával, az ott kiemelkedően szereplő játékosokat az egyesület felé irányítani.
- Az U 19-17-15-ös futsal csapatok versenyeztetése az országos utánpótlás bajnokságban
- A város térségében élő fiatal labdarúgók részére továbbra is biztosítani a szakszerű felkészülést a sportszervezetünk keretében.A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése:

Ideális esetben a sportolásnak kiemelt szerepet kellene játszani a fizikai és mentális egészségmegőrzésben , az egészségtudatos magatartás kialakításában. A sportolás pihenést, örömforrást és élvezetet nyújtó hasznos időtöltés, amely hatékony eszköze lehet a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásának. A sport az egészség mellet a nevelés egyik legfontosabb eszköze is, mely játékos formában vértezi fel megoldási készletekkel a fiatalságot.
A Nyíradony VVTK a térségben központi koncentráló szerepet tölt be mind társadalmi, mind gazdasági területen. Tudományosan bizonyított tény, hogy az emberi szervezet megfelelő fejlődéséhez, működéséhez optimális idejű és intenzitású mozgásra, testedzésre van szükség. Az emberré válás folyamatában komoly szerepe van a mozgásfejlődésnek, mert ez és a gondolkodás fejlődése tett minket emberré. A mozgás a munkával való kapcsolatában jelentősen csökkent, hiszen átalakult a munka, amit végzünk. A genetikailag kódolt mozgásigényünket a sport, a fizikai aktivitás, a mozgásos rekreáció segítségével elégíthetjük ki. Ha ugyanis az életvitelünk során mozgáslehetőségünk beszűkül vagy megszűnik, akkor egyre nehezebben tudjuk elkerülni a különféle mentális funkciózavarok (például a terheléstűrés, a konfliktuskezelés, vérnyomás, mozgásszervi megbetegedések, elhízás) kialakulását. A mozgás rengeteg betegség ellenszere, melyet nem annyira a rehabilitációban, mint inkább a prevenció során kell hasznosítani. A gondok az általános iskolás korosztálynál kezdődnek, ezért már alsó tagozatos korban meg kell szeretnie a rendszeres testmozgást a gyermeknek, illetve a képességek fejlesztése is ekkor a legideálisabb. A kisdiákoknak fittnek kell lenniük, hogy kellő aktivitással és odafigyeléssel vegyenek részt az órákon, ehhez viszont több mozgásra, több testnevelés lenne szükségük. Ha ebben az időszakban nem szeretik meg a mozgást, akkor a kritikus serdülőkorban még rosszabb lesz a helyzet. A serdülőkori testsúlyproblémák kezelésében együtt jelentkezik a sport preventív és terápiás hatása, mivel egyrészt formálódik a fiatalok teste, kedvezően változik az izomzat és a zsírszövet aránya, másrészt, megint csak a teljesítmény, a sikerélmény segítségével, könnyebben megbarátkoznak testükkel, jobban elfogadják azt. Kétségtelen, hogy a depresszió társadalmi méretű terjedését csak hasonló volumenű, a populáció egészére kiterjedő tevékenység, a rendszeres testedzés állíthatja meg. A sport minden életkorban érték, de különösen nélkülözhetetlen az egészséges ifjúság nevelésében, mivel serkenti a növekedést, az érést, formálja a személyiséget és befolyásolja az egész életmódot.

Megállapítható, hogy a fiatal korosztályra is kiterjedő labdarúgó sportkoncepció megvalósításai Nyíradony vonzáskörzetében az alábbi társadalmi és gazdasági hatásokat eredményez:

-10 %-kal csökken a fiatalkori elhízásban szenvedők száma 3 éven belül;
-10%-kal csökken a pszichés problémákkal küzdő fiatalok száma;
-10%-kal csökken a kóros mozgásszervi elváltozásban szenvedő fiatalok száma 3 éven belül;
-15%-kal nő a továbbtanuló fiatalok száma 5 éven belül;
-5%-kal csökken a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma 3 éven belül;
-5%-kal csökken a táppénzen töltött napok száma a településen 10 éven belül.
Támogatás jogcíme
Közvetlen támogatás összege Közreműködői díj összege Ellenőrző szervek fizetendő hatósági díj Támogatás összesen A program megvalósításához szükséges Önerő
Személyi jellegű ráfordítás 1 731 043 Ft 35 588 Ft 17 845 Ft 1 784 476 Ft 1 784 476 Ft
Előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi, eszköz beruházás, felújítás 1 392 013 FT 28 701 Ft 14 351 Ft 1 435 065 Ft 615 028 Ft
Utánótlás-nevelési feladatok 20 008 874 Ft 411 742 Ft 206 269 Ft 20 626 885 Ft 2 291 876 Ft
Összesen 23 131 930 Ft 476 031 Ft 238 465 Ft 23 846 426 Ft 4 691 380 Ft<< vissza az előző oldalra

Képgaléria

Bajnokavatás Bajnokavatás

Oldalajánló

Sport hírek

Facebook