Hírek

<< vissza az előző oldalra

A kézilabda szakosztály hírei

Két hetes szünet után ismét pályára lépett csapatunk a bajnokságban. Sajnos a vezető edzőnk által az utolsó mérkőzést követően megfogalmazott "kritikán aluli támadójátékunk" tovább tart, amelynek következtében Szegeden egy gólos vereséget szenvedtünk.

 Négy fordulót követően - egy szabad nappal - 4 pontot szerezve a 8. helyen állunk.
Igaz, hogy még a bajnokságnak nagyon az elején tartunk, de minél hamarabb meg kell találni a hatékony támadójáték kulcsát.

Az elmúlt fordulóban ifjúsági csapatunk is vereséget szenvedett és jelenleg 2 ponttal a 10. helyen áll.


Nagyon bízunk abban, hogy a csapat vezetése és játékosai mielőbb magukra találnak, hiszen a felkészülési szakaszban - amelyet július 16-án kezdtünk el - heti 5 edzéssel mindent elkövetünk az alapok megfelelő lerakása érdekében. A felkészülési program elején az atlétikus jellegű edzések domináltak, ahol a fizikai állóképesség és erőnlét maximalizálásának elérése volt a cél. Augusztus második felétől a technikai, taktikai felkészülést és variációkat gyakoroltuk, majd több edzőmérkőzést játszottunk.
Mind a felkészülési szakaszban mind a bajnokságban a jó szerepléshez a technikai és egyéb feltételek folyamatosan biztosítva vannak, melyhez nagyban hozzá járul, hogy a 2012/2013-as szezonra benyújtott TAO pályázatunk ismét sikeres volt.

A 107/2011 (VI.30.) korm.rendelet 4 §-ának (11 bekezdése) alapján előírtaknak megfelelően, a sportfejlesztési programot és annak költségtervét ezennel közzétesszük, az alábbiak szerint:

A sportfejlesztési program kérelemben benyújtott időszaka:
2012/13-as támogatási időszak

Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása:

Létesítmény feltételek: Egyesületünk kézilabda szakosztályának sportolói az edzéseiket és a mérkőzéseiket a bérlet alapján rendelkezésünkre álló Harangi Imre Rendezvénycsarnokban végzik. A Rendezvénycsarnok egy nemzetközi szintű sportlétesítmény, amelyben a szabványnak megfelelő kézilabdapálya áll rendelkezésre. A létesítményben találhatók öltözők, orvosi szoba, uszoda, konditerem és egy ezer ülőhelyes lelátó.

A kézilabda szakosztály felnőtt csapata a 2011/2012-es bajnoki évben az NB I/B osztályban versenyez, melyet pontelőnnyel vezet és valószínűleg meg is nyer. Az ifjúsági csapat tagjai helyi és a környéken élő gyerekek, akik a korosztályuknak megfelelő bajnokságban szerepelnek.

Igazolt játékosaink száma a 2011/2012. évi bajnokságban 44 fő a következő megosztásban:
14 fő felnőtt
14 fő ifjúsági
16 fő serdülő
21 fő gyerek I
29 fő gyerek II
15 fő gyerek III

Logisztika: Kialakult az utánpótlás nevelés rendszere, mely a helyi és térségbeli iskolákra támaszkodik. Létrehoztunk egy olyan utánpótlás nevelési hátteret, mely lehetőséget ad a térségben élő általános iskolai tanulóknak a kézilabda sportág megismerésére és elsajátítására, illetve versenyezetésére. Az ehhez szükséges feltételek fejlesztése elengedhetetlen. A környékbeli gyerekek mindennapi utaztatásának biztosítása a legfontosabb feltétele a napi edzések látogatottságának. Ehhez szükség van egy megfelelő jármű beszerzésére.

Személyi feltételek: A felnőtt csapat tagjai között több olyan játékos is van, aki edzői minősítéssel rendelkezik. Célunk, hogy ezek a játékosok neveljék az utánpótlást, mivel megfelelő szakmai képzettséggel rendelkeznek. A felnőtt csapat edzőjének kell irányítania a szakmai munkát, mivel azonos képzési rendszeren alapul az utánpótlás nevelés. Bevezettük a szivacskézilabda oktatását az óvodában és általános iskola alsó tagozatában.

Szakmai stáb:
1 fő felnőtt csapat edző
1 fő ifjúsági és serdülő csapat edző
2 fő utánpótlás nevelő: szivacskézilabda (alsó tagozat) és kézilabda (felső tagozat)

Célkitűzés: Jelenleg a felnőtt csapatunk 14 főből áll. A megfelelő utánpótlás nevelés már elkezdődött, 6 fő ifjúsági korú játékosunk a felnőtt csapat edzései vesz részt.

Az utánpótlás korú gyerekek életkorának megfelelő korcsoportban való versenyeztetése alapvető célunk a megfelelő versenyszellem kialakításának érdekében, ebben a felnőtt csapat játékosai megfelelő példával járhatnak előttük.

Egy olyan klubmodell kialakítása van folyamatban, melyben a fiatalok felfelé áramlása folyamatos, a felnőtt csapat nívós NB I/B bajnokságban való szerepléshez a saját nevelésű fiataloknak kell hátteret adniuk.

A célok elérése érdekében az elkövetkezendő 2012/2013-as bajnoki évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük, és ehhez költségcsoportonként az alábbiakra kérünk támogatást.
1. Személyi jellegű ráfordítások:
a.   A felnőtt csapat részére megfelelő végzettséggel rendelkező vezetőedző biztosítása a szakszerű munka végzése érdekében,
b.   A vezetőedző munkájának segítése és a játékosok egyéni képzésében való közreműködése miatt fontos egy pályakezdő alkalmazása.
c.   Masszőr-gyúró alkalmazása a sportolók izomzatának sportolásra alkalmas állapotban tartásához, a sérülések bekövetkezési valószínűségének csökkentéséhez, a sérült játékosok rehabilitációs idejének csökkentéséhez elengedhetetlen megfelelő szakképesítéssel és tapasztalattal rendelkező gyúró személyzet alkalmazása.
d.   A játékosok részére a felkészüléssel, versenyezetéssel és  rehabilitációval kapcsolatban felmerült költségek megtérítése.
e.   A sportolók rendszeres sportorvosi kontrolljához, sportegészségügyi, életmód és speciális életviteli tanácsadás nyújtásához, a sérülések ellátásához és rehabilitációjához sportorvos szükséges.
f.   Az általános adminisztratív feladatok ellátása céljából szükséges egy adminisztratív munkatárs alkalmazása.

2. Tárgyi eszköz beruházások ráfordításai:
a.   Informatikai eszközök beszerzése azért szükséges, hogy a szövetség előírásainak eleget tudjunk tenni a mérkőzések kötelező felvételeit illetően, illetve ezen feltételeket mérkőzés elemzésre is tudjuk hasznosítani. Ezt a munkát eddig bérben végezettük el, és az eszközök beszerzésével megtakarítást kívánunk elérni.
b.   Személyszállításra szolgáló eszköz beszerzése területén indokoltnak tartjuk egy 17 személyes autóbusz beszerzését, mely elsősorban az utánpótlás korú játékosok edzésekre és mérkőzésekre való utaztatását szolgálja.
c.   A felnőtt csapat részére egyéni és csapatfelszerelés biztosítása.
d.   Sportegészségügyi eszközök, gyógyszerek és vitaminok beszerzése a mielőbbi rehabilitációt és a sportolók megfelelő egészségügyi ellátását biztosítja.

3. Utánpótlás- nevelés ráfordításai:
a.   Megfelelő végzettséggel rendelkező edzők alkalmazása.
b.   A mérkőzésekre és az edzésekre az egyéni valamint a csapatfelszerelés biztosítása.
c.   Az edzések megtartásához szükséges segédeszközök biztosítása.
d.   Az utaztatás biztosítása a rendezvényeken való részvételhez. (mérkőzésre, tornára, edzőtáborba, edzésekre)
e.   A felkészülésre, mérkőzésre, edzőtáborra pálya, illetve sportlétesítmény biztosítása.
f.    Edzőtáborok szállásának, étkezésének biztosítása.
g.   Utánpótlás tornák szervezése, lebonyolítása. A helyszín és a közreműködők biztosítása.
h.   Az utánpótlás-nevelés fejlesztésre irányuló sportfejlesztési program megvalósításában részt vevő egyéb sportszakemberek személyi jellegű ráfordításának költsége.

4. Közreműködői díjak:
a.   Könyvelési díj.
b.   Könyvvizsgáló alkalmazása, díjazása.


Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése:

Nem releváns.


A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:

A projekt időtartama: 2012. július 01-től 2013. június 30-ig a támogatási időszak.

A projekt-tevékenységek ütemterve:

1. Edzések tartása folyamatosan minden egyes korcsoportban.
2. A bajnokságban való részvétel a versenykiírások szerint
- NB I/B felnőtt és ifjúsági
- Országos serdülő bajnokság
- Gyermektornák
3. Eszközök és felszerelések vásárlása folyamatos.
4. Sportolók egészségügyi biztosítása folyamatos.
5. Sportolók versenyekre és edzésekre történő utaztatása folyamatos.
6. Adminisztratív feladatok ellátása folyamatos.
7. Könyvelési és könyvvizsgálói feladatok ellátása folyamatos.


A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közötti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):

A kézilabda csapatunk a jelen bajnoki évadban az NB I/B. osztály listavezetője. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy megfelelő végzettséggel rendelkező edzők álljanak rendelkezésre mind a felnőtt, mind pedig a korosztályos csapatok vonatkozásában. A nemzeti bajnokságban való részvétel feltétele és következménye a megfelelő korosztályos csapatok felállítása és versenyeztetése is, amelyhez az utánpótlás nevelés feltételeinek további fejlesztése és a lehető legmagasabb szakmai színvonalra történő emelése jelenti az alapot. A szakmai munka fejlesztése mellett a tárgyi feltételek biztosítása hasonlóan nagy jelentőséggel bír, a megfelelő felszerelés, az edzésekhez szükséges eszközök beszerzésének, a pálya és a sportlétesítmények, illetve a közreműködők biztosításának finanszírozása.  Az edzőtáborok elősegítik a csapatszellem kialakulását és megfelelő felkészülési ehetőséget biztosítanak a versenyszezonra, ezért indokolt tehát költségeinek finanszírozása. Mind az utánpótlás nevelés, mind a felnőtt csapat versenyeztetésének vonatkozásában kiemelt figyelmet kell fordítani a játékosok rehabilitációjára is.

Az elmúlt támogatási időszakban vállalt kötelezettségeinket folyamatosan teljesítjük, azoknak határidőre eleget teszünk. Az elkezdett munka sikeres folytatása érdekében feltétlenül szükségesnek tartjuk a pályázatunkban felsorolt támogatás megítélését.

A fenti célok elérése érdekében az elkövetkezendő 2012/2013-as bajnoki évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük, és ehhez költségcsoportonként az alábbiakra kérünk támogatást.

1. Személyi jellegű ráfordítások
a) A felnőtt csapat részére megfelelő végzettséggel rendelkező vezetőedző biztosítása a szakszerű munka végzése érdekében
b) A vezetőedző munkájának segítése és a játékosok egyéni képzésében való közreműködése miatt fontos egy pályakezdő alkalmazása.
c) Masszőr-gyúró alkalmazása a sportolók izomtatának sportolásra alkalmas állapotban tartásához, a sérülések bekövetkezési valószínűségének csökkentéséhez, a sérült játékosok rehabilitációs idejének csökkentéséhez elengedhetetlen megfelelő szakképesítéssel és tapasztalattal rendelkező gyúró személyzet alkalmazása
d) A játékosok részére a felkészüléssel, versenyeztetéssel és rehabilitációval kapcsolatban felmerült költségek megtérítése.
e) A sportolók rendszeres sportorvosi kontrolljához, sportegészségügyi, életmód és speciális életviteli tanácsadás nyújtásához, a sérülések ellátásához és rehabilitációjához sportorvos szükséges.
f) Az általános adminisztratív feladatok ellátása céljából szükséges egy adminisztratív munkatársa alkalmazása.

2. Tárgyi eszköz beruházások ráfordításai
a)Informatikai eszközök beszerzése azért szükséges, hogy a szövetség előírásainak eleget tudjunk tenni a mérkőzések kötelező felvételét illetően illetve ezen felvételeket mérkőzés elemzésre is tudjuk hasznosítani. Ezt a munkát eddig bérben végeztettük el, és az eszközök beszerzésével megtakarítást kívánunk elérni.
b) Személyszállításra szolgáló eszköz beszerzése területén indokoltnak tartjuk egy 17 személyes autóbusz beszerzését, mely elsősorban az utánpótlás korú játékosok edzésekre s mérkőzésekre való utaztatását szolgálja.
c) A felnőtt csapat részére egyéni és csapatfelszerelés biztosítása.
d) Sportegészségügyi eszközök, gyógyszerek és vitaminok beszerzése a mielőbbi rehabilitációt és a sportolók megfelelő egészségügyi ellátását biztosítja.

3. Utánpótlás- nevelés ráfordításai:
a) Megfelelő végzettséggel rendelkező edzők alkalmazása.
b) A mérkőzésekre és az edzésekre az egyéni valamint a csapat felszerelés biztosítása
c) Az edzések megtartásához szükséges segédeszközök biztosítása
d) Az utaztatás biztosítása a rendezvényeken való részvételhez (mérkőzésekre, tornára, edzőtáborba, edzésekre)
e) A felkészülésre, mérkőzésre, edzőtáborra pálya illetve sportlétesítmény biztosítása
f) Edzőtáborok szállásának, étkeztetésének biztosítása
g) Utánpótlás tornák szervezése, lebonyolítása. A helyszín és a közreműködők biztosítása
h)Az utánpótlás-nevelés fejlesztésére irányuló sportfejlesztési program megvalósításában részt vevő egyéb sportszakemberek személyi jellegű ráfordításának költsége.

4. Közreműködői díjak:
a)könyvelési díj
b) könyvvizsgáló alkalmazása, díjazása

A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai:

A Nyíradony VVTK és a Nyíradony városa a térségben központi koncentráló szerepet tölt be mind társadalmi, mind gazdasági szempontból. Nyíradony Városa és az egyesület eddig is biztosította a környékbeli településeken élő sportolók sportolási lehetőségeit, amelyet a jövőben mindenképpen szeretnénk fejleszteni. Ezen települések a következők: Hajdúsámson, Nyírmártonfalva, Nyíracsád, Fülöp, Nyírlugos, Nyírmihálydi, Nyírgelse, Szakoly, Balkány. A sportolók számára biztosított lehetőségeken kívül a magas színvonalú mérkőzések lebonyolítása a családok részére megfelelő hétvégi programot jelentenek. Ezáltal a Harangi Imre Rendezvénycsarnok és a további városi sportlétesítmények által nyújtott egészségügyi, illetve sportszolgáltatásainak igénybevételét elősegítik , biztosítva ezzel az életminőségük további emelését, valamint mentálhigiénés állapotuk további fejlesztését. A sportfejlesztési program végrehajtása elősegíti az egyesületben versenyző fiatalok helyben maradását, ami már középtávon is érzékelhető gazdasági hatást eredményez.  A program végrehajtása értelemszerűen munkahelyek teremtésével is együtt jár, emellett a sportlétesítmények fejlesztése a település számára vagyongyarapodást eredményez.
Támogatás jogcíme
Közvetlen támogatás összege Közreműködői díj összege Ellenőrző szervek fizetendő hatósági díj Támogatás összesen A program megvalósításához szükséges Önrész
Személyi jellegű ráfordítás 3 384 000 Ft 67 680 Ft 33840 Ft 3 485 520 Ft 3 384 000 Ft
Előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi, eszköz beruházás, felújítás 1 345 120 Ft 26 902 Ft 13 450 Ft 1 385 472 Ft 403 536 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok 24 350 850 Ft 505 005 Ft 252 504 Ft 25 108 359 Ft 2 435 085 Ft
Összesen 29 079 970 Ft 599 587 Ft 299 794 Ft 29 979 351 Ft 6 222 621 Ft
<< vissza az előző oldalra

Képgaléria

Bajnokavatás Bajnokavatás

Oldalajánló

Sport hírek

Facebook