Hírek

<< vissza az előző oldalra

A kosárlabda szakosztály hírei

A 2012/2013-as bajnoki szezonban jelentős változás következett be, a kosárlabda szakosztályunk életében, mivel a felnőtt csapat mellett a bajnokságba neveztük a junior utánpótlás korú csapatunkat is.


Felnőtt csapatunk a 12 csapatos Hajdú-Bihar megyei bajnokságban fog szerepleni, ahol célkitűzésünk a bajnokság megnyerése. A játékos keretben az elmúlt évihez képest 2 személyi változás történt.

Utánpótlás csapatunk az Országos Regionális Bajnokság keleti régiójának B csoportjába nyert besorolást, ahol a Szolnoki Sportcentrum, a Factum Sport Debrecen és a Nagykőrösi Sólymok csapataival kell megkűzdenünk. Ez igen nagy kihívást jelent a fiataljaink számára, és csupán a tisztes helytállás a cél, valamint, hogy további tanulók érdeklődését keltsük fel a kosárlabda sport iránt.

Ezen célkitűzéseink megvalósításának anyagi hátterét biztosítandó sportfejlesztési programot nyújtottunk be, a TAO keretein belül, amelyet az MKOSZ pozitívan bírált el. Reményeink szerint így teljes mértékben biztosítva van a technikai és szakmai háttér és ezáltal szélesebb alapokra helyezve megfelelően tudjuk biztosítani a felnőtt csapat utánpótlását és népszerűsíteni a sportágat.

A 107/2011 (VI.30.) korm.rendelet 4 §-ának (11 bekezdése) alapján előírtaknak megfelelően, a sportfejlesztési programot és annak költségtervét ezennel közzétesszük, az alábbiak szerint:

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012/2013-as évadra vonatkozóan:

Helyzetelemzés, létesítményfeltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:

A nyíradony VVtk kosárlabda szakosztálya 2003-ban alakult és a 2003/2004-es bajnoki szezonban indult el a Hajdú-Bihar megyei bajnokság I. osztályában, ahol azóta is szerepel.
A csapat (16fő) összetétele ebben az időszakban egy fő kivételével saját nevelésű játékosokból állt. A játékosok a város középiskolájából, illetve továbbtanulás révén a debreceni felsőoktatási intézményekből kerülnek ki.
A társadalomban és az oktatásban -a tesnevelési tagozat megszüntetése - bekövetkezett változások hatására a sportolás és a sportág népszerűsége településünkön is csökkent. Ennek következtében a bajnokságban szereplő csapat és az utánpótlás között nagy lett a szakadék. 
A kezdőcsapatból jó néhányan tanulmányaik folytatása révén, ma már a debreceni, miskolci, szegedi, gödöllői, budapesti egyetemek csapataiban folytatják sportolói pályafutásukat.
Két éve formálódik egy utánpótlás korú csapat (14fő), amely lassan megérett egy bajnokságban való szereplésre, illetve eddig is folyamatosan biztosította a megyei bajnokságban szereplő csapat utánpótlását.
A csapat mérkőzéseit és edzéseit a kezdetektől fogva a város önkormányzatának tulajdonát képező Harangi Imre Rendezvénycsarnokban bonyolítja, megosztva annak használatát az NB I/B-s kézilabda és NB II-es Futsal, illetve ezek utánpótlás csapatával.
A Rendezvénycsarnok használatának lehetőségét a város önkormányzata ezidáig térítésmentesen biztosította. Sajnos az egyre romló gazdasági és pénzügyi helyzet miatt a továbbiakban erre nincs lehetőség, és a következő bajnoki szezonból kezdve a sportlétesítményt csak költségérítés ellenében tudja a sportegyesületünk részére biztosítani.
Tehát rendelkezésünkre áll egy nemzetközi sportlétesítmény, melyben nemzetközi szabványnak megfelelő kosárlabda pálya is van, közel ezer ülőhelyes lelátóval, öltözők, orvosi szoba, uszoda, kondícionáló terem használatával.
A Nyíradony VVTK az MKOSZ stratégiai célkitűzéseivel összahngban, az alábbi célok megvalósítását tervezi:
1. Nyíradony város és vonzáskörzetében biztosítani a kosárlabda népszerűsítését a tanulók, a játékosok és a lakosság körében.
2. A sportág tömegbázisának megteremtése érdekében az együttműködés megerősítése, a munkakapcsolatok fejlesztése a helyi oktatási intézményekkel.
3. A vonzáskörzetünkhöz tartozó oktatási intézményekből a magas és gömbérzékkel rendelkező tanulók kiválasztása és a helyi iskolákban való elhelyezése , kollégium biztosítása.
4. Az ezdésre járók számának növelése, majd csapatonként koroszályoknak megfelelő versenyeztetés.
5. A sportolók részére biztosítani a felkészüléshez szükséges rendszeres edzéseket, létesítményeket és felszereléseket.
6. A szakosztályba leigazolt sportolók sportegyészségügyi ellátásának biztosítása.
7. Az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése.


Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése:
Nem releváns


Projekt időtartama és tevékenységénak ütemterve:
A projekt időtartama: 2012. július 1-től 2013. június 30-ig, a támogatási időszak.

A projekt-tevékenységek ütemterve:
1. Edzések tartása folyamatosan minden egyes korcsoportban.
2. A bajnokságban való részvétel a versenykiírások szerint
- Megyei I. osztály felnőtt
- Országos Regionális Bajnokság Junior korcsoport
3. Eszközök és felszerelések vásárlása folyamatos.
4. Sportolók egészségügyi biztosítása folyamatos.
5. Sportolók versenyekre és edzésekre történő utaztatása folyamatos.
6. Adminisztratív feladatok ellátása folyamatos.
7. Könyvelési és könyvvizsgálió feladatok ellátása folyamatos.


A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közötti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):

Korábban nem rendelkeztünk sportfejlesztési programmal. Ez az első évad, amikor sportfejlesztési programot készítünk, illetve TAO-támogatásra pályázunk.
A sportfejlesztési programunk összhangban van a szakszövetségi stratégiával:
1. Általános iskolás kortól kezdve fel kívánjuk használni a kosárlabdaát a gyermekek nevelése érdekében.
2. Biztosítani kívánjuk a tehetségek felé áramlását a középiskolás csapatunk megyei amatőr bajnokságban való szereplését.
3. A felkészítés során biztosítjuk a szükséges sporteszközöket.
4. Biztosítani tudjuk a sportolók megfelelő sportorvosi ellátását.
5. Az edzők részére az elvégzett munka arányában megfelelő anyagi javadalmazást tudunk biztosítani.


Ezen feladatok és célok megvalósítása érdekében a 2012/2013-as bajnoki évben költségcsoportonként az alábbiakra kérünk támogatást:

1. Személyi jellegű költségek:
a) Egy fő,a felnőtt csapat edzéseit irányító edző, a szakszerű felkészítés és versenyeztetés érdekében
b) Egy fő sporttechnikai és kommunikációs asszisztens, a szakosztály adminisztratív feladatainak szakszerű elvégzése végett.

2. Tárgyi eszköz:
a) Sportfelszerelés - a felnőtt csapat játékosainak egyéni sportfelszerelés biztosítása.

3. Utánpótlás nevelés:
a) Az utánpótlás csapat tagjainak egyéni sportfelszerelés biztosítása.
b)Az utazás biztosítása az edzésekre, az edzőmérkőzésekre, a mérkőzésekre.
c) Tornákon való részvétel biztosítása.
d) Felkészülési tornák, versenyek szervezése, lebonyolítása.
e) Sportlétesítmény biztosítása az edzésekre és a mérkőzésekre. f) edzőtáborok, szállás, étkezés biztosítása.
g) Egy fő sportszakember - edző alkalmazása


A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi, gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök ls a figyelembe veendő kockázatok megjelölése:

A Nyíradony VVTK és a Nyíradony városa a térségben központi koncentráló szerepet tölt be mind társadalmi, mind gazdasági szempontból. Nyíradony Városa és az egyesület eddig is biztosította a környékbeli településeken élő sportolók sportolási lehetőségeit, amelyet a jövőben mindenképpen szeretnénk fejleszteni. Ezen települséek a következők: Hajdúsámson, Nyírmártonfalva, Nyíracsád, Fülöp, Nyírlugos, Nyírmihálydi, Nyírgelse, Szakoly, Balkány. A sportolók számára biztosított lehetőségeken kívül a magas színvonalú mérkőzések lebonyolítása a családok részére megfelelő hétvégi programot jelentenek. Ezáltal a Harangi Imre Rendezvénycsarnok és a további városi sportlétesítmények által nyújtott egyészségügyi, illetve sportszolgáltatássainak igénybevételét elősegíti az egyesületben versenyző fiatalok helyben maradását, ami már középtávon is érzékelhető gazdasági hatást eredményez. A program végrehajtása értelemszerűen munkahelyek teremtésével is együtt jár, emellett a sportlétesítmények fejlesztése a település számára vagyongyarapodást eredményez.

Támogatás jogcíme
Közvetlen támogatás összege Közreműködői díj összege Ellenőrző szervnek fizetendő hatósági díj Támogatás összesen A program megvalósításához szükséges önrész
Személyi jellegű ráfordítás 945 628 Ft 19 000 Ft 9 744 Ft 974 372 Ft 974 372 Ft
Előfinanszírozással megvílósítandó tárgyi eszköz beruházás, felújítás 541 027 Ft 11 000 Ft 5 576 Ft  557 603 Ft 238 973 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok 4 602 856 Ft 94 000 Ft 47 443 Ft 4 744 299 Ft 527 144 Ft
Összesen: 6 089 511 Ft 124 000 Ft 62 763 Ft 6 276 274 Ft 1 740 489 Ft<< vissza az előző oldalra

Képgaléria

Bajnokavatás Bajnokavatás

Oldalajánló

Sport hírek

Facebook