Hírek

<< vissza az előző oldalra

Egyesületi közgyűlés

dr. Moldvay István Nyíradony Város Verseny- és Tömegsport Klub elnöke, a klub alapszabályának VI. fejezet A pontjának (1) bekezdése alapján egyesületi közgyűlést hív össze, 2012. május 02-án 17.00-tól.

A közgyűlés helszíne: Polgármesteri Hivatal, Nyíradony Árpád tér l.

Napirendi pontok:

1. Tagfelvétel.
2. Az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása.
3. A Fegyelmi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása.
4. Az Egyesület Gazdasági vezetőjének megválasztása.
5. Beszámoló Nyíradony Város Verseny- és Tömegsport Klub 2011. évi tevékenységéről.
Előadó: Dr. Moldvay István elnök
6. Az Ellenőrző Bizottság Elnökének ismertetője a 2011. évi mérlegről.
7. A 2011. évi mérlegbeszámoló elfogadása.
8. Tájékoztató a 2011-2012. évi TAO-program végrehajtásának állásáról és a 2012-2013. évi TAO-pályázat benyújtásáról.
9. Különfélék.

A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50 %-a + 1 fő jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – közgyűlés időpontját követően 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető.

<< vissza az előző oldalra

Képgaléria

Bajnokavatás Bajnokavatás

Oldalajánló

Sport hírek

Facebook