Hírek

<< vissza az előző oldalra

Pályázat adatai

A 2004. évi CXL. törvény és a sportról szóló 2004. évi I. törvény,  valamint a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (TAO), továbbá a látvány csapatsportágak támogatását biztosító rendeletek alapján a Nyíradony Város Verseny- és Tömegsport Klub a sportfejlesztési terveit elkészítette és azokat a kézilabda és labdarúgó sportágak vonatkozásában benyújtotta.


Kézilabda 
A kézilabda szakosztály női csapata a 2010-2011-es bajnoki évben az NB II. Északkeleti csoportjában szerepelt, azt veretlenül megnyerte és így az idei szezonban az NB I/B osztályban játszik. Az igazolt játékosok száma az elmúlt évi bajnokságban 36 fő volt.
Kialakulóban van az utánpótlás nevelése, mely a helyi és a térségbeli iskolákra támaszkodik. Szükségesnek látunk létrehozni egy olyan utánpótlás-nevelési hátteret, amely lehetőséget ad a térségben élő általános iskolai tanulóknak a kézilabda sportág megismerésére és elsajátítására, majd azt követően a versenyeztetésre. 

Célkitűzéseink
• A felnőtt csapatunk az NB I/B osztályban az első három hely valamelyikét megszerezze.
• Az utánpótláskorú gyerekek a korosztályoknak megfelelő korcsoportban versenyezzenek, és megfelelő versenyszellem alakuljon ki.
• A saját nevelésű fiatalok minél nagyobb létszámban történő beépítése a felnőtt csapatba.
• A szivacskézilabda megismertetése és bevezetése az óvodákban és az általános iskolákban.
• Egy olyan klubmodell kialakítása, amelyben a fiatalok felfelé áramlása folyamatos. 
Személyi feltételek:
• A felnőtt csapat edzéseit a továbbiakban is Nagyné Sütő Mariann játékos-edző irányítja, aki megfelelő végzettséggel rendelkezik. A felnőtt csapat edzéseinek vezetésén kívül irányítja és felügyeli az utánpótlás csapatok edzőinek szakmai munkáját.
• Az utánpótlás-nevelés területén egy fő ifjúsági és serdülőcsapat, valamint két fő a gyerek korcsoport edzéseit irányítja.
• Az edzők szakmai végzettséggel rendelkeznek.

Infrastruktúra: Rendelkezésünkre áll egy nemzetközi szintű sportlétesítmény, amelyben nemzetközi szabványnak megfelelő kézilabdapálya, 932 férőhelyes lelátó, uszoda, konditerem, fitness terem, öltözők és orvosi szoba található.

A pályázat adatai:
A pályázat 2011. szeptember 01.-től 2012. június 30.-ig tart. 
A sportfejlesztési program összege 23.303.000 Ft. 

A pályázatot a Magyar Kézilabda Szövetség SPT011/2011 számon nyilvántartásba vette és azt 19.891.000 Ft támogatási összeggel jóváhagyta, az alábbi jogcímek szerint:
• Személyi jellegű ráfordítások: 1.262.000 Ft
• Tárgyi eszköz beruházások: 1.050.000 Ft
• Utánpótlás-nevelés költségei: 17.000.000 Ft
• Közreműködői költségek: 579.360 Ft

A kitűzött célok érdekében a 2011-2012-es bajnoki évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük:
1. Személyi jellegű ráfordítások:
• A felnőtt csapat részére megfelelő végzettséggel rendelkező edző biztosítása a szakszerű munka végzése érdekében.
• A játékosok részére a felkészüléssel, versenyeztetéssel és rehabilitációval kapcsolatban felmerült költségek megtérítése.

2. Tárgyi eszköz beruházások:
• A felnőtt csapat részére egyéni sportfelszerelések és sporteszközök biztosítása.
• A honlap elkészítése és az üzemeltetéséhez szükséges eszközök, valamint szoftverek biztosítása az adatbázis-kezelés, elektronikus ügyintézés, kommunikáció és kapcsolattartás érdekében.

3. Utánpótlás-nevelés:
• Megfelelő végzettséggel rendelkező edzők alkalmazása a szakszerű munkavégzés érdekében.
• Az edzésekre és a mérkőzésekre az egyéni sportfelszerelések biztosítása.
• Az edzések megtartásához szükséges segédeszközök biztosítása.
• Az utaztatás biztosítása a rendezvényeken való részvételhez.
• A felkészülésre, mérkőzésekre sportlétesítmény biztosítása.
• Edzőtáborok szállás és étkezés biztosítása.
• Utánpótlás tornák szervezése, lebonyolítása. A helyszín és a közreműködők biztosítása.
4. Közreműködői költségek: könyvelő és könyvvizsgáló alkalmazása a törvény előírásainak megfelelően.

Labdarúgás

A felnőtt labdarúgó csapatunk az elmúlt években az NB III. és a Hajdú-Bihar Megyei Bajnokság 1. osztályában szerepelt. A felnőtt csapat összetétele ebben az időszakban elsősorban máshonnan igazolt idegen játékosokból tevődött össze és ez azt eredményezte, hogy az ifjúsági csapatból kikerülő helyi játékosok zöme 17-18 éves korban a labdarúgást befejezte.
Ezt a folyamatot az elmúlt két évben sikerült megállítani és egyre több saját nevelésű játékos került be a felnőtt csapatba.
Az utánpótlás-nevelési programot sportszervezetünkben 1993-ban indítottuk be 7-11 éves kor közötti gyerekekkel.
A 2002-es évtől kezdve az MLSZ utánpótlás-nevelési programjaiban egyesületünk térségi vezető szerepet tölt be. 
Sportszervezetünkben kezdte labdarúgó pályafutását 1995-ben Dzsudzsák Balázs is, és még rajta kívül több, az NB I-es bajnokságig eljutó labdarúgó.

A 2010-2011-es bajnoki évben a megyei 1. osztályú felnőtt, ifjúsági, serdülő, gyermek bajnokságban indítottunk csapatokat.
Ezenkívül részt vettünk a Bozsik-programban az U-7-es, az U-9-es, valamint az U-11-es csapatokkal.
Az NB I-es Nyíradonyi Huszárok csapatának egyesületünk biztosította az U-19-es és az U-13-as csapatokat.

Célkitűzéseink
• Nyíradony és vonzáskörzetében biztosítani a labdarúgás népszerűsítésének visszaállítását a gyerekek, a játékosok és a lakosság körében.
• A tömegbázis megteremtése érdekében szoros együttműködés kialakítása a helyi és környékbeli alapfokú oktatási intézményekkel.
• Az utánpótlás-nevelés területén az MLSZ Bozsik-programjában a területi vezető szerep megtartása, az alközponti feladatok megszervezése.
• A környező településeken az utánpótlás-nevelés beindításának elősegítése.
• Együttműködve a helyi közoktatási intézményekkel, biztosítani a sportolók oktatását, kollégiumi elhelyezését.
• A nagypályás labdarúgás és a FUTSAL elemeinek integrációja az utánpótlás-nevelés egyes területein.
• A sportolók részére biztosítani a megfelelő létesítményeket (sportcsarnok, műfüves pályák).
• A csapatokkal foglalkozó edzők továbbképzésének biztosítása.
• A sportszervezetben sportolók egészségügyi ellátásának biztosítása.
• Honlap készítés és üzemeltetés a kommunikáció biztosítása érdekében. 

Személyi feltételek:
• A felnőtt csapat edzéseit Orosz János edző irányítja, aki megfelelő végzettséggel rendelkezik.
• Feltétlenül szükséges új utánpótlás-nevelő edzők beállítása a program végrehajtásához.
Infrastruktúra: 
• Rendelkezésünkre áll egy nemzetközi szintű sportlétesítmény, amelyben nemzetközi szabványnak megfelelő kézilabdapálya, 932 férőhelyes lelátó, uszoda, konditerem, fitness terem, öltözők és orvosi szoba található.
• Rendelkezünk egy nagyméretű füves pályával.
• Bérleti szerződés keretében használhatunk egy közepes méretű műfüves pályát a Kölcsey Ferenc Gimnázium, Általános Oktatási és Nevelési Központ udvarán.
A pályázat adatai:
A pályázat 2011. szeptember 01.-től 2012. június 30.-ig tart. 
A sportfejlesztési program összege: 27.446.000 Ft 

A pályázatot a Magyar Labdarúgó Szövetség be/7899/2011 számon nyilvántartásba vette és azt 22.520.950 Ft támogatási összeggel jóváhagyta, az alábbi jogcímek szerint:
• Személyi jellegű ráfordítások: 2.220.000 Ft
• Tárgyi eszköz beruházások: 1.645.000 Ft
• Utánpótlás-nevelés költségei: 18.000.000 Ft
• Közreműködői költségek: 655.950 Ft

A kitűzött célok érdekében a 2011-2012-es bajnoki évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük:

1. Személyi jellegű ráfordítások:
• A felnőtt csapat részére megfelelő végzettséggel rendelkező edző biztosítása a szakszerű munka végzése érdekében.
• Egy fő felnőtt FUTSAL edző biztosítása Kozma Mihály személyében, aki egyben az utánpótlás-nevelés szakmai irányítását is ellátja és felügyeli.
• Egy fő másodedző biztosítása, aki a vezetőedzők szakmai munkáját segíti.
• Egy fő adminisztratív személyzet biztosítása az ügyvitel és iratkezelés feladatainak elvégzésére.

2. Tárgyi eszköz beruházások:
• A felnőtt csapat részére egyéni sportfelszerelések és sporteszközök biztosítása.
• A honlap elkészítése és az üzemeltetéséhez szükséges eszközök, valamint szoftverek biztosítása az adatbázis-kezelés, elektronikus ügyintézés, kommunikáció és kapcsolattartás érdekében.
• Defibrillátor készülék biztosítása az edzésekre és a mérkőzésekre.

3. Utánpótlás-nevelés:
• Megfelelő végzettséggel rendelkező edzők alkalmazása (5 fő) a szakszerű munkavégzés érdekében.
• Az edzésekre és a mérkőzésekre az egyéni sportfelszerelések biztosítása.
• Az edzések megtartásához szükséges segédeszközök biztosítása.
• Az utaztatás biztosítása a rendezvényeken való részvételhez.
• A felkészülésre, mérkőzésekre sportlétesítmény biztosítása.
• Edzőtáborok szállás és étkezés biztosítása.
• Utánpótlás tornák szervezése, lebonyolítása. A helyszín és a közreműködők biztosítása.

4. Közreműködői költségek: könyvelő és könyvvizsgáló alkalmazása a törvény előírásainak megfelelően.

A sportfejlesztési program végrehajtásáról a Nemzeti Sport Intézet felé a negyedéves előrehaladási jelentéseket a törvény előírásainak megfelelően megküldjük 2012. január 8-ig és 2012. április 8-ig, valamint a program teljes értékelését és végrehajtását tartalmazó jelentést 2012. július 30-ig.


Bővebb információt Dr. Moldvay István, a Nyíradony Város Verseny- és Tömegsport Klub elnöke nyújt a 06-30/504-4822-es telefonszámon, illetve az elnok@nyiradony-sport.hu e-mail címen.
 

<< vissza az előző oldalra

Képgaléria

Bajnokavatás Bajnokavatás

Oldalajánló

Sport hírek

Facebook